Regionen

Indkaldelser, referater med mere.

Indkaldelse til regionssamling 2016

Jf. vedtægterne indkaldes til DSF Jylland regionssamling. Det bliver hos Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J, efter Dall X Match (forventet kl. 15), 3. December.

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest 25/11.

Dagsorden er:

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens beretning
 3. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  1. Kasserer Bo Stampe Madsen
  2. Bestyrelsesmedlem Tom Smidt
  3. Bestyrelsesmedlem Jens Arnfast
  4. Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen
  5. Revisor Henrik F. Nielsen
 4. Valg af delegerede til DSF's årsmøde
 5. Aktiviteter i 2017, herunder bl.a.
  1. Challenge level III match
 6. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
 7. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutning om emner bragt op under Eventuelt.

Regionssamling 2015

Jf. vedtægterne holder DSF Jylland regionssamling i November. Det bliver efter Dall IPSC Open 10, 7. November

Forslag til dagsorden skal Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest 24/10.

Dagsorden er:

1. Formandens beretning
2. Kassererens beretning
3. Valg til bestyrelsen
På valg er:

Formand Henrik Lindberg
Bestyrelsesmedlem Mads Peter Bach
samt
Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen
Revisor Henrik F. Nielsen

4. Aktiviteter i 2016, herunder bl.a.
4.1 Stævner i Dall med "nye kalibre"
4.2 Stævner i Engesvang
4.3 Challenge level III match
5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
6. Eventuelt

Regionssamling 2014

Jf. vedtægterne holder DSF Jylland regionssamling i November. Det bliver efter Dall IPSC Open 10, 29. November

Forslag til dagsorden skal Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest 15/11.

Dagsorden er:

1. Formandens beretning
2. Kassererens beretning
3. Valg til bestyrelsen
På valg er:

Kasserer Bo Stampe Madsen
Bestyrelsesmedlem Tom Smidt
Bestyrelsesmedlem Jens Arnfast
samt
Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen
Revisor Henrik F. Nielsen

4. Aktiviteter i 2015, herunder bl.a.
4.1 Status på mulighed for stævner i Dall med "nye kalibre"
4.2 Stævner i Engesvang
4.3 Challenge level III match
5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
6. Eventuelt

Referat fra DSF Jylland regionssamling 2013

DSF Jylland afholdt regionssamling i.flg. vedtægterne lørdag den 30. november.

1. Formandens beretning

Formanden talte kort om aktiviteten i 2013 og vores håb om endnu mere aktivitet i 2014.

2. Kassererens beretning og regnskab

2013 var et godt år for DSF Jylland, hvis vi ikke havde været nødt til at aflyse Dall IPSC Challenge havde det været rekord-stor aktivitet. Se vedhæftede regnskab og sammenligning med sidste år.

3. Valg til bestyrelsen

3. Formanden samt et bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år (ulige år) Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år (lige år) Suppleant og revisor vælges for et år ad gangen.

På valg er:

 1. Formand (Henrik Lindberg)
 2. Sekretæren (Mads Peter Bach)
 3. Suppleant (Kim Frandsen)
 4. Revisor (Henrik F. Nielsen)
Alle blev genvalgt.

4. Aktiviteter i 2014

Der er planlagt 4 licenskurser, 10 lv. II IPSC stævner, et lv. III samt en julematch. Der er pt. ikke planlagt Steel Challenge, tjenestepistol eller Kombiriffel stævner. Se kalenderen for info. Der var generel enighed om at et grillarrangement ved et af sommerens stævner kunne være hyggeligt. Henrik F. Nielsen kender nogen som kan være behjælpelige.

5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler

Der blev stillet følgende forslag:

 • Udlånspakke af Steel Challenge stål

Materiel til Engesvang, hvis der bliver fundet plads til opbevaring:

 

 • 40 vægsektioner til Engesvang (når der er plads)
 • 9 mini-poppere + 1-2 store poppere til Engesvang.
 • 3 svingere

Materiel til Dall:

 • Flere vægsektioner og reperation af eksisterende beskadigede
 • Vinkelmarkeringer
 • Skivefødder (Udlån og yderligere til Dall)
Bestyrelsen vil gå videre med nogle af disse forslag.

 

6. Eventuelt

Der efterspørges et seminar for stage designere.

Der efterspørges flere skud ved lv. II stævnerne.

Indkaldelse til regionssamling 2013

 

Jf. vedtægterne holder DSF Jylland regionssamling i November. Det bliver efter Dall IPSC Open 10, 30. November

Forslag til dagsorden skal Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest 18/11.

Dagsordenen er indtil videre:

 

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens beretning
 3. Valg til bestyrelsen
 4. Aktiviteter i 2014
 5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
 6. Eventuelt

 

Der kan ikke træffes beslutninger omkring ting drøftet under eventuelt.