Regionen

DSF Jylland afholdt regionssamling lørdag 16. december 2017. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Dagorden:

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens beretning
 3. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  1. Formand Mads Peter Bach
  2. Bestyrelsesmedlem Henrik Lindberg
  3. Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen
  4. Revisor Ole Mortensen
 4. Valg af delegerede til DSF's årsmøde
 5. Aktiviteter i 2018
 6. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
 7. Eventuelt

 

 

 1. Formandens beretning

  2017 har endnu en gang været et godt år for DSF Jylland.


  Selv om det ikke direkte havde noget med DSF Jylland at gøre, så var det godt at se den samling kræfter der kunne finde sted i forbindelse med JSF og Unionens årsmøder.


  EU våbendirektivet

  Blev bedre end jeg personligt havde forventet. Tak til alle de, bl.a. Ebbe Wolff, der har været og er aktive i at påvirke for at få det til at lande så godt som muligt.


  Vi ved ikke hvordan implementeringen bliver i Danmark, og om myndighederne vil give mulighed for de dispensationer til sportsskytter, som der er mulighed for i direktivet.


  For pistolskytter er det primært magasinkapacitet (over 20 skud), der er relevant.


  For riffelskytter det samme, bare med 10 skud. I forhold til halvauto i Danmark, så skal vi nok ikke sætte næsen op efter nogen lempelser.


  IPSC


  Vi har igen haft masser af aktivitet på IPSC stævnerne, men omvendt ser det også ud til at udbudet af pladser ved stævner i Dall passer nogenlunde. Vi har ikke haft kæmpe ventelister, og de gange der har været mere end 3 afsnit i brug, har vi ikke haft udsolgt.


  Challenge forløb endnu en gang godt i 2017, og næste år holder vi det igen i slutningen af august, på grund af placeringen af Shotgun VM. Jeg håber der igen vil være opbakning omkring både opbygning, bemanding under stævnet og nedtagning.


  På træningsfronten, så er der godtkendt 3 A+ vejledninger fra jyske foreninger i år, så der er bedre muligheder end nogenside, for at kunne komme til at træne IPSC i Jylland.


  Gode kræfter arbejder på mulighed for IPSC i nærheden af Esbjerg og Århus - jeg krydser fingre for positive resultater på det område i 2018.


  Steel Challenge

  Der har nu været afholdt 2 B-licens kurser i Jylland, så vi har fået en del skytter med licens til Steel men ikke IPSC.


  For at der også skal komme aktivitet på denne front forsøger vi at “bootstrappe” ved at afholde to mindre Steel Challenge stævner i 2018, et 25. Maj og et  29. september.


  Afsluttende vil jeg opfordre til, at man bliver registreret som delegeret, og deltager i DSF årsmødet. Det er den direkte vej til indflydelse på hvilken vej DSF skal gå. Sidste år, hvor DSF årsmødet blev holdt i Jylland, deltog kun ganske få jyder, ud over de som er medlemmer af bestyrelsen eller udvalg. Når så få deltager, så bliver organisation meget præget af de sjællandske skytter. De er gode folk, men det ville være godt med en bredere deltagelse.

 2. Kassererens beretning

 3. Valg til bestyrelsen

  På valg er:
  1. Formand Mads Peter Bach
   Valgt
  2. Bestyrelsesmedlem Henrik Lindberg
   Valgt
  3. Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen
   Valgt
  4. Revisor Ole Mortensen
   Valgt
 4. Valg af delegerede til DSF's årsmøde

  Følgende er valgt:
  Helle F. Nielsen
  Henrik F. Nielsen
  Erik Berthelsen
  Henrik Lindberg
  Bo Stampe
  Tim Riise
  Jakob Skriver
  Lars Olesen
  Mads Andersen
  Ole Mortensen
  Brian Friis
  Mads Peter Bach
 5. Aktiviteter i 2018

  Aktivitetplan blev fremlagt.
 6. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler

  Der var ikke indkommet konkrete forslag, og der blev ikke truffet nogen beslutninger.
 7. Eventuelt

  Forbedringsmuligheder for Dall IPSC Challenge blev drøftet.