Regionen

Årsberetning for DSF Jylland


Vi er nu i slutningen af 2019. Hvordan har 2019 så været for os som sportsskytter?


På lovgivningsfronten er der ikke sket forbedring. Vi er stadig i en virkelighed, hvor nye skytter ikke har mulighed for at anskaffe magasiner med en kapacitet på mere 20 skud, og derfor ikke har lige konkurrencevilkår med skytter som har ældre tilladelser. Vi håber at JM snart finder tiden til at sætte sig ind i hvorfor dette er et problem, og får fundet en fornuftig løsning sammen med vores forbund.
Også på andre fronter trækker det lidt op. EU er i gang med forundersøgelser ift. et forbud mod bly i ammunition, også for pistoler og revolvere. Vi håber at der kommer mange gode høringssvar, som bliver taget til efterretning. Dette viser endnu en gang, at det er uhyre vigtigt at der arbejdes professionelt med lobby-arbejde i EU, for det er nok ikke det sidste vi hører til disse, og lignende tiltag.

Men heldigvis går det godt, på det sportslige. Stigningen i antallet af tilmeldinger til vores lv. II og Steel Challenge matches fortsætter. En stigning på 10% i løbet af de seneste to år, heraf 7% i 2019.
Mon ikke Bo Stampe kommer lidt mere ind på dette i kassererens beretning.
Dette skyldes blandt andet "The Pew-Pew, Ding Ding match" som Kim og Kristian har startet op i Struer. Det er et godt eksempel på, at man ikke behøver et stort anlæg ala Dall, for at komme i gang med at afholde matches. Vi håber at andre foreninger får lyst til følge efter dette gode eksempel, efterhånden som de får muligheden. DSF Jylland hjælper gerne, både med råd, praktisk hjælp, og økonomisk støtte når betingelserne for at kunne afholde stævner skal skabes.


Ligeledes har der været nogen flotte resultater ved DM i IPSC - 5 ud af 7 divisioner overall blev vundet af jyder, 50% af alle medaljer gik til deltagere fra vestdanmark. I bl.a. Open, Standard og Production Optics kom Sjællænderne slet ikke til fadet.

På internationalt plan var 2019 flot! Vi fik vores første europamester i IPSC, da Sissal Skaale vandt EM i Standard Ladies. Henrik F. Nielsen fik en flot 3. Plads og bronze i Revolver, og det danske Revolver landshold tog også en 3. Plads, med 3 ud af 4 skytter fra Jylland. Stort tillykke til Henrik, Ole og Jakob - og den enlige sjællænder, David.

Der var også flotte resultater ved EM i Steel, med en europamestertitel i Standard Revolver til Henrik F, en 2. Plads i Open Revolver, og en 4. Plads i Standard Pistol. Rasmus Milling kom ind på en flot 4. Plads i Standard Revolver.

Vi nåede ikke målet om 2 Steel Challenge stævner i 2019, kun et enkelt som blev afholdt i dag. Forhåbentlig kommer der flere i 2020.

Jeg håber vi alle får et godt 2020. Tak.