Regionen

Referat fra DSF Jyllands regionssamling.

 

 

 1. Formandens beretning
  1. Ingen spørgsmål
 2. Kassererens beretning
  1. Se seperat dokument udleveret til årsmødet
 3. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  1. Formand Mads Peter Bach
  2. Bestyrelsesmedlem Henrik Lindberg
  3. Suppleant til bestyrelsen Kim Frandsen
  4. Revisor Ole Mortensen
   Alle genvalgt
 4. Aktiviteter i 2020, herunder bl.a.
  1. Challenge level III match
   Go match, stadig plads til mindre forbedringer
   QM, ha’ vand med rundt. Ingen parlamentering omkring en ekstra sodavand.
   Stål, i løse holdere giver udfordringer, bør undgås
   Evt. en QM til opbygning, ens skruer.
   20 thermokander, så man kan få byttet.
   Håndtag til spraydåser, kan købes i biltema
  2. Steel Challenge
   HFN: Ikke kun Steel Challenge stages. Bygge stages som ikke skal holde mål.
   Ole: Vestjysk sportsskytter har interesse i en Steel Cup.
   Ole: Der kommer noget nede i midtjylland.
   Kristian Toft: Der kommer noget i Struer.
 5. Forslag til anvendelse af DSF Jyllands midler
  Stefan, vi har fået miljøgodkendelse i Esbjerg. Mulighed.
  Vi mangler hjælpere til at trække stævnerne i år.
 6. Eventuelt
  HFN: DSF årsmøde i februar. Mød gerne op.