Regionen

Formandens beretning

Formandens beretning godkendt

Kassererens beretning

Regnskaber gennemgået for Challenge og DSF vest.

Årets resultat var 22914,83


Et enkelt spørgsmål ikke relateret til regnskabet

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Valg til regionsrådet

Mads Peter Bach genvalgt som formand
Kim Frandsen genvalgt som medlem
Mads Andersen genvalgt som suppleant
Anders Bystrup genvalgt som reviser

Aktiviteter i 2024

Datoer fremlagt for Dall IPSC Matches. Steel Challenge er ikke fastsat endnu.

Forslag til anvendelse af regionens midler

Opfordring til at komme med initiativer til ny aktivitet. Vi har midlerne til at støtte aktiviteter.
Forslag:
Større tablets
Vogne til materiel trænger til vedligehold
Justering af Per diem til ro’er til Challenge
Elektronisk aktiverede mål? Spørg Mats Bäckstrøm om hvad model det er?
Kurser for skytter der vil videre - vi opfordrer til forslag til instruktør og format

Eventuelt