Regionen

Følgende forslag er indkommet rettidigt:

Formanden foreslår at DSF Jylland skifter navn til DSF Region Vest.
 
Begrundelse: I DSF's vedtægter fremgår det, at "DSF består af 2 regioner, Jylland og Fyn (region vest)".