Regionen

Så er der åbnet for tilmeldinger til X-Matchen (deltagerliste). Husk godt med ammo, varmt tøj og en indpakket gave til en værdi af max. 50,- til pakkeskydningen.

Matchen starter kl. 11:00 på lørdag 4/12, vi skyder stål osv i et par timer, og går derefter over til æbleskiver, glögg og regionssamling (årsmøde).

Dagsorden for regionssamling:

  1. Formandens beretning
  2. Kassererens beretning
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Aktiviteter i 2011
  5. Eventuelt

Punkter rejst under eventuelt kan ikke besluttes under regionssamlingen.

Vel mødt!