DSF Region Vest

Det nærmer sig tiden for vores årsmøde i DSF Jylland. Mødet holdes søndag den 17. februar 2008. Vi starter kl 1100.

Vi holder igen i år mødet i Herning Sportscenter hos Lind Skytteforening.

Adressen er:
Lind Skytteforening / Sportscenter Herning
Holingknuden 3
7400 Herning

Foreløbig dagsorden:
1) Formandens beretning
2) Kassererens beretning
3) Lindholm Classic
4) Situationen vedr. IPSC i Danmark
5) Eventuelt

Har du forslag til punkter til dagsordenen, så kontakt venligst webmaster.

Vi opfordrer som altid alle medlemmer der har tid og mulighed for det til at møde op. Vel mødt!