DSF Jylland

Dato: 11/2-2007
Sted: Herning, Lind Skytteforening

Dagsorden:
  1. Valg af ny formand for DSF Jylland (Kristian Eriksen genopstiller ikke)
  2. DM IPSC Rifle i Borris
  3. DSF Jylland trøjer
  4. Situationen vedr. IPSC i Danmark
  5. Evt.
Ad 1)

Henrik H. Lindberg (fra Aalborg Skyttekreds) stillede op og blev enstemmigt valgt som formand.

DSF Jylland bestyrelsen består derved af:

Henrik H. Lindberg - formand
Henrik F. Nielsen - kasserer og event koordinator
Erik Cornelius - sekretær
Ulrik Birkjær - menig medlem
Peter Hansen - menig medlem
Carsten Sørensen - suppleant

Ad 2)

Henrik Nielsen foreslår DM IPSC Rifle afholdt som en level 3 Two Gun match, praktisk arrangeret som en 8 stage level 3 pistol match kombineret med en 3-5 stage level 2 riffel match. Hovedvægten forventes lagt på pistol delen da den efterkommer væsentligt flere skytters ønsker. Det er tanken, at afholdelsen af riffel delen af stævnet kan bidrage til udbredelsen af IPSC Rifle i Danmark.

Ad 3)

Mads Bach har designet et udkast til en DSF Jylland polo trøje (der kan ses her, pris ca. 28 Euro stykket). Der arbejdes videre på DSF Jylland trøjen af: Peter Davis, Gunnar Jørgensen og Mads Bach.

Ad 4)

Henrik Nielsen briefede om status og den seneste udvikling i sagen om Justitsministeriet og den fortsatte afvikling af IPSC i Danmark. Vi har omsider fået udleveret en stor del af det skriftlige materiale der er blevet genereret i sagen gennem tiden, og var blevet bedt om et skriftligt svar inden den 1. februar. Da en stor del af svarfristen allerede var gået før materialet blev udleveret har DSkyU bedt om udsættelse af fristen. Materialet tyder på, at der foreligger et antal misforståelser hos Justitsministeriet. Svaret kan forhåbentlig hjælpe med til at rette op på nogen af de mest fremherskende af disse...

En enkelt særdeles positiv ting fra materialet skal fremhæves: Justitsministeriets skydeinspektør Erik Jensen har i en skriftlig erklæring foranlediget af Justitsministeriet redegjort for, at han mener IPSC efter det foreslåede regelsæt kan afvikles fuldt ud lige så sikkert som enhver anden skydedisciplin herhjemme.

Ad 5)

DSF Jyllands økonomi er uændret. DM Tjenestepistol i Ulfborg gav et meget lille overskud, på grund af det lille deltagerantal.

DM Tjenestepistol afholdes samtidig på Kalvebod og i Aalborg.

Hærens Kampskole har gennemført en række test af forholdene omkring brug af stålmål, indtil videre dog kun med pistol. Resultaterne foreligger ikke endegyldigt endnu, men er videregivet til skydeinspektør Erik Jensen som vil udfærdige regler på området.

Såfremt det bliver muligt har Aalborg Skyttekreds udtrykt ønske om at afholde en Steel Challenge match i Aalborg.

Der vil blive arbejdet på at etablere en mail liste der kan bruges til at informere alle medlemmer i regionen om arrangementer i DSF Jylland. Listen vil foruden de enkelte foreningers kontaktpersoner også indeholde alle de medlemmer der ønsker det, så de informeres om tiltag/aktiviteter direkte.

Knap 40 vægsektioner blev fundet i god behold hos Lind Skytteforening, og Henrik havde 11 til at stå, så der er nogen til næste stævne.

Der var stemning for fællesindkøb af IPSC skiver, som f.eks. kunne indkøbes hos Triebel og hentes hertil ved Spring Break. Henrik Nielsen sender en mail når han har overblik over skivebeholdningen.